NEW: SV FunFoot Opzullik-Bever - AS FunFoot Silly-Biévène

 

NL:

FunFoot is een initiatief van Sillysport en de voetbalclub Koninklijk Excelsior Bever (KEXCB).

Het doel?

Kinderen (jongens en meisjes) onder de 6 jaar aan voetbal laten proeven in optimale omstandigheden op het gebied van opleiding, plezier en zelfontplooiing.

Dit zonder beperkingen van een competitieomgeving, soms wel stressvol, zonder beperkingen van soms moeilijke weeromstandigheden, of beperkingen van kernen of niveauvereisten.

Alles is gericht VOOR en MET het kind!

Meerdere Festifoots op graspleinen zijn ook voorzien geduurende het seizoen in voetbalclubs van onze regio. Mini toernooien in de vorm van spellen 2 vs 2.

https://www.youtube.com/watch?v=AD3GJmDcXIs

https://www.youtube.com/watch?v=ymHeYdJlIZA

Concreet, wat wordt er daar gedaan?

Trainingssessies kunnen onder meerdere vormen en gevarieerd zijn, maar zijn altijd gericht naar:

- psychomotoriek en beweging

- spellen met bal en het leren van de basistechnieken van voetbal

- en PLEZIER, PLEZIER, PLEZIER!

Leren en vooruitgang boeken op uw eigen tempo en tegelijkertijd genieten met vrienden!

Meer infos op http://funfoot.footeo.com

 

FR:

FunFoot est une initiative de "SillySports" et du club de football Royal Excelsior Biévène (REXCB).

L'objectif?

Permettre à des enfants de moins de 6 ans (garçons et filles) de goûter au foot dans des conditions optimales au niveau formation, plaisir et développement de soi.

Ceci sans les contraintes de la compétition, de conditions climatiques parfois difficiles, de noyaux ou d'exigences de niveau.

Tout est orienté POUR et AVEC l'enfant !

Plusieurs Festifoots sont également organisés sur herbe dans les clubs de foot de notre région pendant la saison. (Mini-tournois sous forme de jeu à 2 vs 2).

https://www.youtube.com/watch?v=AD3GJmDcXIs

https://www.youtube.com/watch?v=ymHeYdJlIZA

Concrètement on y fait quoi?

Les séances de formation peuvent être diverses et variées mais sont toujours orientées:

- sur la psychomotricité et le mouvement

- le jeu avec ballon et l'apprentissage des techniques de base du foot

- et du FUN, du FUN, du FUN !

Apprendre et progresser à son rythme tout en s'amusant entre copains !

Plus d'infos sur: http://funfoot.footeo.com