Lidgeld - Cotisation 2018-2019

Lidgeld – Cotisation:

U5-U6 : FunFoot in SillySports: 130 €

U7 tem U16: 190€

Dames: 190 €

Reserven en veteranen: 50€

20 € korting per ingeschreven lid in dezelfde familie wonend op hetzelfde adres en spelend in de volgende categorieën (FunFoot-U16 & Dames) .

Vb: speler 1: €190, speler 2: -20€, speler 3: -€40, enz...

Het lidgeld dient gestort te worden op rekening BE65 8805 2037 1196 van

KEXC Bever vóór 01/09.

Vergeet de naam/voornaam en reeks van de speler(s) niet te vermelden in de mededeling.

Op aanvraag bij uw mutualiteit kan u een fractie van het betaalde lidgeld terugkrijgen.

U kunt uw document laten invullen door een lid van het bestuur.

(gemiddeld tussen 30€ en 50€)

 

Waaraan wordt het lidgeld besteed?

Aansluitings- en verzekeringskosten (te betalen aan de KBVB)

Andere kosten te betalen aan de KBVB

Vergoeding trainer(s)

Werkings- en onderhoudskosten infrastructuur (huurkosten, elektriciteit, water, pleinen,…)

 

Wat is nog inbegrepen in het lidgeld? 

 • Een kledingstuk naar keuze in het gamma van de club (voor een waarde van 30€) + een sportzak voor de nieuwe spelers vanaf U7.
 • De mogelijkheid, indien gewenst, andere sportkleren te bekomen met kortingen in het gedefinieerde gamma van de club.
 • De ouders van de speler(s) wiens lidgeld betaald is, kunnen een gratis inkomkaart vragen aan de secretaris voor de thuiswedstrijden van de jeugd- en seniorenploegen voor het seizoen (eerste en tweede ploeg inbegrepen). Waarde 50€
 • De betaling van het lidgeld geeft ook gratis recht op 2 eetkaarten, elk van een waarde van 5€, te spenderen op de eting van de jeugd en 2 eetkaarten, elk van een waarde van 5 €, te spenderen tijdens het jaarlijks gastronomisch weekend.

 

U5-U6 : FunFoot à SillySports: 130 €

U7 à U16: 190€

Dames: 190 €

Reserves et vétérans: 50€

20€ de réduction par membre inscrit d'une même famille habitant à la même adresse et jouant dans les catégories suivantes (FunFoot-U16 & Dames).

Ex: Joueur1: €190, joueur 2: -20€, joueur 3: -40€, etc ...

La cotisation doit être versée sur le compte BE65 8805 2037 1196 du REXC Biévène avant 01/09.

N’oubliez pas de mentionner le nom/prénom et catégorie du/des joueur(s) dans la communication.

Sur demande, votre mutuelle vous rembourse une partie de la cotisation. Votre document est à faire remplir par un membre du comité après payement.

(entre 30€ et 50€ en moyenne)

 

A quoi sert la cotisation ? 

 • Frais d’inscription et d’assurances (à payer à l’URBSFA)
 • Autres frais à payer à l’URBSFA
 • Le défraiement des entraîneurs
 • Frais de fonctionnement et d’entretien de l’infrastructure (Locations, électricité, eau, terrains, …)

 

Que comprend la cotisation? 

 • Un équipement au choix dans la gamme du club (pour une valeur de 30€) + un sac de foot pour les nouveaux joueurs à partir d’U7.
 • La possibilité, si vous le souhaitez, d’acquérir d’autres équipements avec des réductions dans la gamme définie par le club.
 • Après le payement de la cotisation, les parents des joueurs peuvent demander gratuitement une carte d’entrée au secrétaire donnant accès pendant cette saison, à tous les matchs de championnat à domicile de toutes les équipes du club. (Jeunes, séniors et équipe 1ère et 2ème). Valeur 50€.
 • Le payement de la cotisation donne également droit à 2 cartes gratuites, chacune d’une valeur de 5€, à utiliser lors du repas des jeunes et 2 cartes gratuites, chacune d’une valeur de 5€, à utiliser lors du weekend gastronomique annuel.