SEASON 17-18: Algemene info - Infos générales

 • Algemene datas – Les dates importantes:

Inlichtingen en zich inschrijven kan vanaf 16/08/17 tem 30/09/17 op dinsdag, woensdag en vrijdag van 18u tot 19u.

Wie in onze club wenst matchen te spelen of te trainen moet officieel ingeschreven zijn bij de KBVB via onze club.

De trainingen (U6 – U13) hervatten op woensdag 16/08/17.

De U15 hervatten op woensdag 26/07.

De U21 hervatten op dinsdag 18/07.

Geen trainingen en matchen tussen 22/12/17 en 05/01/18.

---

Les informations et les inscriptions sont possibles à partir du 16/08/17 jusqu’au 30/09/18, les mardis, mercredis et vendredis de 18H à 19H.

Toute personne voulant s’entraîner ou jouer les matches doit impérativement être affiliée à la fédération via notre club.

Les entraînements (U6 – U13) reprennent le mercredi 16/08/17.

Les U15 reprennent le mercredi 26/07.

Les U21 reprennent le mardi 18/07.

Pas d’entraînements et de matchs entre le 22/12/17 et le 05/01/18.

 

 • Lidgeld – Cotisation:

U6 : 100 € - U7 à P3: 160 €

20 € korting per ingeschreven kind vanaf het 2de kind in dezelfde familie.

Het lidgeld dient gestort te worden op rekening BE65 8805 2037 1196 van

KEXC Bever vóór 01/09/2017. Vergeet de naam/voornaam en reeks van uw kind(eren) niet te vermelden in de mededeling. Op aanvraag bij uw mutualiteit kan u een fractie van het betaalde lidgeld terug krijgen. (gemiddeld tussen 30€ en 50€)

 

Waaraan wordt het lidgeld besteed?

Aansluitings- en verzekeringskosten (te betalen aan de KBVB)

Andere kosten te betalen aan de KBVB

Vergoeding trainer(s)

Werkings- en onderhoudskosten infrastructuur (elektriciteit, water, pleinen,…)

 

Wat is nog inbegrepen in het lidgeld? 

 • Een kledingstuk naar keuze in het gamma van de club (voor een waarde van 30€) + een sportzak voor de nieuwe spelers vanaf U7.
 • De mogelijkheid, indien gewenst, andere sportkleren te bekomen met kortingen in het gedefinieerde gamma van de club.
 • De ouders van de speler(s) wiens lidgeld betaald is, kunnen een gratis inkomkaart vragen aan de secretaris voor de thuiswedstrijden van de jeugd- en seniorenploegen voor het seizoen (eerste en tweede ploeg inbegrepen). Waarde 50€
 • De betaling van het lidgeld geeft ook gratis recht op 2 eetkaarten, elk van een waarde van 5€, te spenderen op de eting van de jeugd en 2 eetkaarten, elk van een waarde van 5 €, te spenderen tijdens het jaarlijks gastronomisch weekend.

 

U6 : 100 € - U7 à U21: 160 €

20€ de réduction par enfant à partir du 2ème enfant inscrit dans la même famille.

La cotisation doit être versée sur le compte BE65 8805 2037 1196 du REXC Biévène avant 01/09/2017. N’oubliez pas de mentionner le nom/prénom et catégorie de(s) (l’)enfant(s) dans la communication. Sur demande, votre mutuelle vous rembourse une partie de la cotisation.

(entre 30€ et 50€ en moyenne)

 

A quoi sert la cotisation ? 

 • Frais d’inscription et d’assurances (à payer à l’URBSFA)
 • Autres frais à payer à l’URBSFA
 • Le défraiement des entraîneurs
 • Frais de fonctionnement et d’entretien de l’infrastructure (électricité, eau, terrains, …)

 

Que comprend la cotisation? 

 • Un équipement au choix dans la gamme du club (pour une valeur de 30€) + un sac de foot pour les nouveaux joueurs à partir d’U7.
 • La possibilité, si vous le souhaitez, d’acquérir d’autres équipements avec des réductions dans la gamme définie par le club.
 • Après le payement de la cotisation, les parents des joueurs peuvent demander gratuitement une carte d’entrée au secrétaire donnant accès pendant cette saison, à tous les matchs de championnat à domicile de toutes les équipes du club. (Jeunes, séniors et équipe 1ère et 2ème). Valeur 50€.
 • Le payement de la cotisation donne également droit à 2 cartes gratuites, chacune d’une valeur de 5€, à utiliser lors du repas des jeunes et 2 cartes gratuites, chacune d’une valeur de 5€, à utiliser lors du weekend gastronomique annuel.

 

Intern reglement van KEXC Bever en infofiche

Règlement interne du REXC Biévène et fiche info

 

 • Het intern reglement is te vinden in de kantine T2 en op onze website :
  • bever-bievene.footeo.com
 • Wie het lidgeld betaald en zich inschrijft bevestigt het intern reglement van de club gelezen te hebben en te respecteren (alsook de familie en supporters).
 • De infofiche moet correct ingevuld en ondertekend worden en teruggegeven worden vóór de start van het kampioenschap. (Indien aanpassingen of nieuwe aansluitingen)

 

 

 • Le règlement interne du club est disponible à la cantine du T2 et sur notre site internet :
  • bever-bievene.footeo.com
 • L’inscription et le payement de la cotisation impliquent d’avoir lu et de respecter le règlement interne du club. (Y compris la famille et les supporters).
 • La fiche d’information doit être complétée correctement, signée et remise avant la reprise du championnat (en cas de changements ou affiliation).